منها
داروهای خواب و نسخه های درمانی
داروهای خواب می‌توانند تاثیرات مثبت یا منفی عمیقی روی کیفیت خواب شما بگذارند. پیژامه به شما اطلاعات کافی راجع به انواع نسخه‌های خواب که برای درمان بی خوابی های شما برای لذت بردن از خوابی بهتر داده می شود را بررسی میکند و دلیل مصرف و عوارض آن را برای شما ارائه می کند. تعاریف ساده ای در مقوله خواب، عوارض داروهای خواب آور و تداخل این داروها را به همراه دارد و شما را از مجلات منتشر شده و تحقیقات کلینیکی اخیر حوزه خواب خبردار می کند. از راه هایی که برای درمان بی خوابی توسط پزشکان توصیه می شود، استفاده از قرص های خواب آور است. این داروها در مدت کوتاه شروع مصرف میتواند اثر مناسبی روی حل مشکلات خواب بگذارند اما بهتر است فرد مصرف کننده این داروها از مزایا و معایب آن نیز مطلع باشد. مصرف این داروها در خواب راحت و یا افزایش مدت خواب شما کاملا تاثیر گذار خواهد بود، در مواردی نیز ممکن است این تاثیرات به صورت همزمان برای برخی افراد رخ دهد. مزایا و مضرات مصرف انواع قرص‌های خواب با یکدیگر کاملا متفاوت است.

مقالات مربوط به داروهای خواب

 طراحی سایت